گیوه بافی گیوه بافی یا گیوه دوزی از قدیمی ترین صنایع دستی کشورمان می باشد . طبق سند های به دست آمده پیشینه ی این صنعت به حدود هزار سال پیش بر می گردد . تاریخچه البلخی تاریخ نویس ، در سال ۱۱۰۵ میلادی می گوید که قندیجان در فارس در صنعت گیوه بافی شهرت داشته است . در سال ۱۳۴۰ نیز…