چاپ کلاقه ای چاپ کلاقه ای یا باتیک یکی از روش های چاپ بر روی پارچه است که از قدیم در کشورهایی مانند اندونزی ، تایلند ، سریلانکا و ایران کاربرد داشته است . این روش در ایران بیشتر در تبریز و اسکو رواج دارد . واژه ی باتیک ریشه ی اندونزیایی دارد . در چاپ کلاقه ای کلیه ی طرح ها…