چاروق دوزی چاروق به پاپوش گفته می شود که از زمان های قدیم مورد استفاده بوده است و به اشکال مختلف تهیه و ساخته می شده است . چاروق از صنایع هنری ، دستی و تزئینی به شمار می رود . چاروق فرم و شکل خاصی دارد و با مواد اولیه ویژه ای صرفا برای راه رفتن روی قالی ساخته می شود…