هنر مینا کاری مینا کاری ، مینا گری یا مینا سازی هنری است که سابقه ای حدود پنج هزار سال دارد و از صنایع دستی محبوب ایران حساب می شود . تاریخچه مینا کاری مینا کاری برای زیبایی بخشیدن زیور آلات و ظروف مختلف استفاده می شده است . این هنر ترکیبی از آتش و خاک است که با هنر نقاشی آمیخته…