هنر فیروزه کوبی فیروزه کوبی یکی از صنایع دستی ایران است که زیبایی منحصر به فردی دارد . فیروزه کوبی با نشاندن قطعه های کوچک سنگ فیروزه به صورت موزاییکی بر سطح ظروف ، زیور آلات و اشیاء تزئینی که پایه های آن از جنس مس ، برنج ، نقره ، ورشو و مس است ، ساخته می شود . بین قطعه…