هنر صحافی صحافی یا جلد کردن کتاب ، به عمل تا کردن ، ترتیب ( قرار دادن فرم های تا شده در کنار هم ) ، ته دوزی ، جلد گذاری و در نهایت برش کتاب گفته می شود . تاریخچه صحافی و جلد سازی در دوران صفوی به اوج رسید و هنرمندان اصفهانی در تکامل آن ابتکار و خلاقیت بی مانندی…