سفالگری

سفالگری به هنر ساختن ظروف با گل گفته می شود و به ظرف ساخته شده سفال می گو یند . از معروف ترین ظروف سفالین می توان به کاسه و پیاله اشاره کرد . پیش از رواج شیشه سفال ها رایج ترین ظروف بشر می بودند . مرغوب ترین خاک در صنعت سفالگری خاک رس می باشد که به دلیل وجود مقادیر بالای آهن در آن به رنگ قرمز می باشد . سفالگری از نخستین صنایع بشر می باشد . گرچه  خاستگاه آن به درستی مشخص نیست ولی از روی یافته های موجود آن را سرزمین باستانی سومر می دانند . البته به تازگی با کشف تمدن جیرفت تردید هایی در رابطه با این نظریه ایجاد شده است .

ظرف های سفالی شاید یکی از قدیمی ترین ساخته های آدمی است . انسان های اولیه از همان زمان که به فکر ذخیره ی آب و غذا افتادند و به خاصیت چسبندگی و شکل گیری گل رس پی بردند ، ظرف های سفالی را به شکل های گوناگون ساختند .

تاریخچه

ساختن ظروف سفالی مربوط به زمانی است که انسان در دشت زندگی می کرد و روستاهای اولیه شکل گرفته بودند . این ظروف احتمالا برای نگهداری مواد غذایی ایجاد شده بودند . ظروف سفالی خاصیت فاسد نشدنی دارند و از سویی با به دست آوردن این ظروف امکان تعبیر و تفسیر بخش های مهمی از زندگی انسان های اولیه فراهم شده است .

در ایران قدمت سفالینه ها به بیش از ده هزار سال می رسد . قدیمی ترین چرخ سفالگری و کوره پخت سفال در جهان در شوش یافت شده است و همچنین قدیمی ترین ظروف سفالین منقوش مربوط به ایران می باشد .

مراحل ساخت و تحول سفالگری

مراحل ساخت و تحول ظروف سفالی عبارتند از :

  • به وسیله ی دست ( بدون چرخ سفالگری ) که به روش های مختلف از جمله فتیله ای ساخته می شده است .
  • به وسیله ی چرخ سفال گری
  • ساختن ظروف سفالی به شکل مجسمه با حجم های ترکیبی ، یعنی علاوه بر حفظ کاربری ظروف سفالی ، آن ها را به شکل مجسمه هایی از حیوانات یا حجم های ترکیبی که نشانه ی نوع نگرش آن ها به جهان هستی بوده ، می ساختند . مطالعه در مورد زمان آغاز پیدایش خط ، بدون بررسی نقوش حک شده بر روی ظروف سفالی امکان پذیر نبوده است . به ویژه ظروف مربوط به هزاره های پنج و شش پیش از میلاد در این میان نقش غیر قابل انکاری دارد .
حجرینو سفالگری