دریاچه نئور

دریاچه ی نئور دریاچه ای بین شهرستان تالش و شهر اردبیل و خلخال در مرز بین استان اردبیل و گیلان قرار دارد . ریشه ی اسم نئور کلمه ای مغولی است که به معنی دریاچه می باشد و در ترکی آذربایجانی به دریاچه ی کوچکی که رودخانه ای به آن نمی ریزد نئور گفته می شود . در جمهوری آذربایجان سه دریاچه با نام های آجی نئور ( در شهرستان شکی ) ، نئور ( شهرستان قاخ ) و نئور ( شهرستان قبله ) وجود دارد .

این دریاچه در ۴۸ کیلومتری جنوب شرقی اردبیل به طرف خلخال در یکی از دره های کوهستان باغرو و در ارتفاع ۲۵۰۰ متری از سطح دریا با مساحتی بالغ بر ۲۱۰ هکتار مشتمل بر دو دریاچه ی کوچک و بزرگ است که در فصل بهار به هم می پیوندند و دریاچه ی واحد را به وجود می آورند .

سیمای عمومی

دریاچه ی نئور یک دریاچه ی طبیعی و آب شیرن می باشد . در سال ۱۳۶۶ به منظور ذخیره ی آب جهت استفاده های کشاورزی سدی در تنها خروجی دریاچه ( قانلی دره ) احداث و مورد بهره برداری قرار گرفت .

بارندگی مناسب و وجود چشمه های فراوان سبب پایداری وضعیت دریاچه شده ضمن آن که هوای مطبوع منطقه زمینه ی بسیار مناسبی برای جذب گردشگر خصوصا در اوقات گرم سال را فراهم کرده است . این منطقه دارای پوشش گیاهی متنوعی از گیاهان خشک زی و آب زی است . دریاچه ی نئور زیستگاه برخی از گونه های پرندگان مهاجر عبوری است .

منبع تأمین کننده ی آب

نزولات جوی منبع اصلی چشمه های ورودی و دریاچه می باشد . در اطراف دریاچه چشمه های گسلی فراوانی وجود دارد که دبی آب این چشمه ها بر حسب مقادیر نزولات برفی سالیانه و پایداری برف چال ها در ایام گرم و موقعیت آن ها متفاوت می باشد . وجود چشمه های متعدد حوضه ی آبریز دریاچه ی نئور از مهم ترین منابع تأمین آب دریاچه به شمار می رود .

ماهی گیری

این دریاچه دارای نوعی ماهی به نام قزل آلای رنگین کمان می باشد . هر ساله به میزان اندک بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان در دریاچه رها سازی می گردد . در شهریور ماه مسابقه ی تفریحی تحت عنوان ” مسابقه ی ماهیگیری ” در این دریاچه بین دوستداران صید ماهی انجام می شود .

ماهی های دریاچه ی نئور هر سال پیش از زمستان صید و جمع آوری می شوند ، زیرا در اثر یخ زدن دریاچه این ماهی ها نمی توانند زنده بمانند و پس از زمستان دوباره ماهی های کوچک پرورشی در نئور رها می شوند .